معرفی دانشگاه :

دانشگاه جامع علمی- کاربردی یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری است که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی دولتی و غیر دولتی افزایش مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلان مرکز آموزش که فاقد تجربه اجرایی می باشند تشکیل و با بکارگیری و سازمان دهی امکانات،منابع مادی وانسانی دستگاه های اجرایی،نسبت به برگزاری دوره های علمی – کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی اقدام می کند. دانشگاه جامع علمی - کاربردي تنها متولی نظام آموزش عالی علمی - کاربردی است که رکن سوم آموزش عالی تلقی می شود.

اهداف آموزشهای علمی - کاربردی

1- ايجاد بستر مناسب برای فعاليت همه جانبه(صنعتی، نظامی و دانشگاهی) در گسترش اعتلای دانش و پژوهش علمی- کاربردی کشور.
2- ارتقای شاخصهای کمی و کيفی آموزشهای کاربردی در جامعه.
3- فراهم سازی زير بنای مناسب بمنظور بکارگيری توان دانش آموختگان دوره های نظری در حل مسائل کاربردی.
4- زمینه سازی زیربنای مناسب برای ایجاد انتقال تکنولوژی نوین.


نظام آموزشی پودمانی :

متشکل از آموزشهای منفصلی است که در آن مهارتهای شغلی در مجموعه بسته های آموزشی مجزا ( پودمانهای مستقل ) به فراگیران آموزش داده می شود. هریک از پودمانها مهارت خاص و مستقلی را ایجاد می نماید تا در عین حال در کنار سایر پودمانها و نهایتا منجر به مدرک کاردانی می شود. در آموزشهای پودمانی سعی در بالا بردن سطح توانمندیهای مهارتی و تخصصی ویژه می باشد ، لذا آموزشهای فنی و حرفه ای محور قرار می گیرد.

دانشگاه جامع علمی- کاربردی یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری است که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلان مرکز آموزش که فاقد تجربه اجرایی می باشند تشکیل و با بکارگیری و سازمان دهی امکانات،منابع مادی وانسانی دستگاه های اجرایی،نسبت به برگزاری دوره های علمی – کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی اقدام می کند.

دانشگاه جامع علمی - کاربردي تنها متولی نظام آموزش عالی علمی - کاربردی است که زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوری اداره می شود. هدف دانشگاه جامع فراهم آوردن موجباتی است که مشارکت سازمانها و دستگاههای اجرايی دولتی و غير دولتی را برای آموزش نيروی انسانی متخصص و مورد نياز بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد به نحوی که دانش آموختگان بتوانند برای فعاليتی که به آنها محول می شود. دانش و مهارت لازم را کسب نمايند.

دانشگاه جامع مسئوليت برنامه ريزی، سازماندهی، پشتيبانيهای کارشناسی، عملياتی، اطلاعات و سياستگذاريهای کلان و نيز نظارت و ارزشيابی مراکز و موسسات علمی-کاربردی را بر عهده دارد.

مراکز و موسسات آموزش عالی علمی-کاربردی زير نظر دانشگاه، رکن اجرايی آموزشهای علمی-کاربردی و به قصد ارتقای دانش کار و ايجاد مهارتهای متناسب با حوزه فعاليت شغلی افراد تعیین شده است.

دانشگاه جامع علمی کاربردی هم اکنون دارای بیش از 500 واحد دانشگاهی در سزاسر کشور و قریب به 300 هزار نفر دانشجو در این داشنگاه در دوره های ترمی و پودمانی در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل می باشند .


نحوه پذیرش و ثبت نام
تعریف پودمان :

منظور از پودمان همان بسته آموزشی میباشد. در واقع پودمان مجموعه ای از درس های مرتبط با هم در هر رشته می باشد که تشکیل یک مهارت را می دهد . در نظام آموزش پودمانی واحدهای ارائه شده به هر دانشجو مشخص می باشد در قالب یک بسته آموزشی متشکل از چند واحد درس تخصصی و عمومی می باشد و دانشجو ملزم به گذراندن واحد های تخصصی در کنار واحد های عمومی بوده که در هر پودمان بطور متوسط 12 واحد به دانشجو ارائه و مجموع کل واحدها در مقطع کاردانی حدود 75 واحد می باشد که در مدت زمانی 2 تا 2/5 سال در 6 پودمان آموزشی به دانشجو ارائه خواهد شد .


نحوه پذیرش دانشجو در دوره های پودمانی :

در دوره های پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی ، نحوه پذیرش بر اساس معدل و در هر رشته بنا به ظرفیت اعلام شده از طرف مرکز می باشد . به عنوان مثال در رشته ای اعلام شده است ظرفیت گنجایش مرکز 100 نفر می باشد حال متقاضیان در آن رشته 200 نفر می باشند . معدل های کلیه متقاضیان به رایانه داده می شود و رایانه از میان آنها بر اساس سهمیه بالاترین معدل را پیدا کرده و آن را سقف قرار می دهد . به عنوان مثال بالاترین معدل 18 می باشد ، رایانه 18 را سقف قرار داده و 100 نفر را از 18 به پائین گزینش میکند تا ظرفیت تکمیل شود . حال ممکن است ظرفیت به معدل 14 یا کمتر یا بیشتر ختم شود ثبت نام از طریق دفترچه ثبت نام سازمان سنجش صورت می پذیرد و متقاضی می بایست ضمن تهیه دفترچه ثبت نام دوره های پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی از مراکز پستی سراسر کشور در زمان اعلام شروع ثبت نام از طریق سازمان سنجش نسبت به تکمیل فرم مربوطه و انتخاب رشته و مرکز مورد نظر و ثبت نام اینترنتی اقدام نماید . ضمنا در دوره پودمانی دانشگاه جامع نیاز به گذراندن مقطع پیش دانشگاهی نیست و علاقمندان با داشتن دیپلم نظام قدیم یا نظام جدید و گواهی موقت مجاز به شرکت در این دانشگاه می باشند .

فرق دوره های پودمانی با ترمی در چیست؟

در دوره های ترمی دانشجویان مجاز به انتخاب واحد می باشند و واحد ها به صورت اختیاری اخذ می گردد ولی در دوره های پودمانی چون درس ها یا واحد ها در قالب بسته های مهارتی است و درس های هر مهارت نیز مشخص است ، دروس به صورت اجباری ارائه میشود . نمره قبولی در دوره های ترمی 10 میباشد ولی در دوره های پودمانی 12 میباشد. . دوره های ترمی امتحان جامع ندارد ولی در دوره های پودمانی دانشجویان پس از اتمام کلیه پودمانها باید در امتحان جامع شرکت کنند و پس از قبولی به آنهامدرک ارائه خواهد شد.امتحان جامع شامل چند درس تخصصی هر رشته خواهد بود.

مدت زمان طول دوره های پودمانی :

حداکثر در هر سال 3 پودمان قابل ارائه می باشد . پودمان معمولا در 8 یا 16 هفته قابل اجرا میباشد. و در مجموع طول دوره 2 تا 5/2 سال بطول خواهد انجامید .