جهت ثبت اطلاعات در سایت دانش آموختگان بر روی  http://info.uast.ac.ir/fareghotahsil  کلیک نمایید .

ليست گواهينامه هاي موقت صادر شده (مقطع کاردانی و کارشناسی)
              

ردیف نام رشته دانلود
1 کاردانی حرفه ای امور فرهنگی
2 کاردانی حرفه ای بازاریابی
3 کاردانی حرفه ای گرافیک رایانه
4 کاردانی حرفه ای تبلیغات و بازاریابی
5 کاردانی حرفه ای حسابداری حسابرسی
6 کاردانی حرفه ای حسابداری مالی
7 کاردانی حرفه ای حسابداری مالیاتی
8 کاردانی حرفه ای زبان انگلیسی
9 کاردانی حرفه ای روابط عمومی
10 کاردانی حرفه ای گرافیک
11 کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی
12 کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
13 کاردانی حرفه ای معماری - معماری داخلی
14 کاردانی فنی معماری شهری
15 کاردانی حرفه ای نقاشی ایرانی
16 کارشناسی حسابداری - حسابرسی
17 کارشناسی روابط عمومی - امور رسانه
18 کارشناسی گرافیک
19 کارشناسی معماری
20 کارشناسی نقاشی ایرانی
21 کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی
22 کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری
23 کارشناسی حسابداری - مالی
24 کارشناسی مترجمی همزمان
25 کارشناسی  حسابداری خدمات و آثار فرهنگی
26 کارشناسی  مدیریت کسب و کار
27 کاردانی طراحی لباس (ادیبان)
28 کارشناسی هنرهای دیجیتال-گرافیک متحرک(ادیبان)
29 کارشناسی روابط  عمومی _ رفتار اجتماعی و افکارسنجی
بروزرسانی 29-03-1403

جهت مشاهده فایلهای دریافت شده برنامه Acrobat Reader مورد نیاز می باشد